Mutualiteit

Mutualiteit

Doordat al de opticiens van Opticien Oog geconventioneerd zijn krijgt u steeds het maximale terug van de mutualiteit.
Bij de aankoop van bril met glazen wordt er steeds een factuur gemaakt en een formulier voor de mutualiteit.
Dit formulier voor de mutualiteit dient u binnen te dragen of op te sturen.
1 maal per jaar heeft u recht om terug te krijgen van de mutualitiet op uw optische glazen.
Op het formulier van de mutualiteit dient u enkel een vignet aan te brengen.

X